0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Γενικά
Διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων – Hotel managment
Λαλούμης, Δημήτρης
42,40
Γενικά
Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων
Λαλούμης, Δημήτρης
23,32
Γενικά
Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού
Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος
26,50
Γενικά
Δυναμική των ομάδων και δημιουργικότητα
Λυμπερόπουλος, Κωνσταντίνος
Αθλητισμός
Εθνική Ελλάδος
Συλλογικό έργο
22,26
Γενικά
Ειδικά θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης
Λαδιάς, Χρίστος Α.
26,50
Γενικά
Ελλάδα
Γενικά
Ένα μήνυμα για σένα
Αρχιμανδρίτης Απόστολος Καβαλιώτης
7,95
Οικονομία
Ενδογενής τουριστική ανάπτυξη
Παπαδάκη – Τζεδάκη, Στέλλα
30,74
Γενικά
Ενόργανη χημική ανάλυση
Μπρατάκος, Μιχαήλ Σ.
95,40
Γενικά
Επαγγέλματα του μέλλοντος
Κατσανέβας, Θόδωρος Κ.
14,84
Γενικά
Επεξεργασία τροφίμων 1
Λάζος, Ευάγγελος Σ.Λάζου, Ανδριάνα Ε.
71,02