0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Γενικά
Ανθρωπολογία της διατροφής
Ματάλα, Αντωνία – Λήδα
10,60
Γενικά
Από τη νομαρχιακή στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση
Συλλογικό έργο
10,60
Γενικά
Αυστρία
Συλλογικό έργο
3,71
Γενικά
Αυτοδιοίκηση και κρίση
5,30
Γενικά
Βιοενέργεια και βιοκαύσιμα
Τσατήρης, Μιχαήλ Ν.
10,60
Γενικά
Γεωργία, περιβάλλον, διατροφή
Νικολαΐδης, Ευάγγελος
18,02
Αθλητισμός
Για μια αποτελεσματική κοινωνική, εργασιακή και αθλητική πολιτική στην Ελλάδα
Ευσταθίου, Παναγιώτης Α.
29,68
Γενικά
Δημοσιονομική εξυγίανση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Συλλογικό έργο
21,20
Γενικά
Διεθνής προστασία του περιβάλλοντος
Σαμιώτης, Γεώργιος Δ.
19,61
Γενικά
Διοίκηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Siropolis, Nicholas
Γενικά
Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού
Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος
26,50
Γενικά
Δυναμική των ομάδων και δημιουργικότητα
Λυμπερόπουλος, Κωνσταντίνος