0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Γενικά
Ανθρωπολογία της διατροφής
Ματάλα, Αντωνία – Λήδα
10,60
Γενικά
Από τη νομαρχιακή στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση
Συλλογικό έργο
10,60
Γενικά
Αυστρία
Συλλογικό έργο
3,71
Γενικά
Αυτοδιοίκηση και κρίση
5,30
Γενικά
Βιοενέργεια και βιοκαύσιμα
Τσατήρης, Μιχαήλ Ν.
10,60
Γενικά
Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Η ενσωμάτωση των 17 στόχων του ΟΗΕ
Δημαδάμα, Ζέφη
12,72
Γενικά
Γεωργία, περιβάλλον, διατροφή
Νικολαΐδης, Ευάγγελος
18,02
Αθλητισμός
Για μια αποτελεσματική κοινωνική, εργασιακή και αθλητική πολιτική στην Ελλάδα
Ευσταθίου, Παναγιώτης Α.
29,68
Γενικά
Δημοσιονομική εξυγίανση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Συλλογικό έργο
21,20
Γενικά
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού τουριστικών επιχειρήσεων
Λαλούμης, ΔημήτρηςΜαρινάκος, Κωνσταντίνος
27,56
Γενικά
Διεθνής προστασία του περιβάλλοντος
Σαμιώτης, Γεώργιος Δ.
19,61
Γενικά
Διοίκηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Siropolis, Nicholas