0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Υγεία

Ιατρική
Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας
Παπανικολάου, Βίκυ
33,92
Ιατρική
Η υγεία του ελληνικού πληθυσμού 1986-2006
Τούντας, Γιάννης
22,26
Ιατρική
Η φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα
Συλλογικό έργο
9,01
Ιατρική
Θεσμικές και λειτουργικές διαστάσεις της διαχείρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Βιοϊατρική τεχνολογία
Καρπούζου, Λαμπρινή
29,68
Ιατρική
Θεσμοί και πολιτικές υγείας
Συλλογικό έργο
28,62
Γενικά
Ιατρικός τουρισμός
Γείτονα, ΜαίρηΣαραντόπουλος, Ιωάννης
26,50
Ιατρική
Κοινωνιολογία της υγείας και ποιότητα ζωής
Σαρρής, Μάρκος
25,44
Ιατρική
Λοιμώξεις και προληπτικά μέτρα
Χαριζάνη, Φωτεινή Θ.
22,26
Ιατρική
Μεταρρυθμίσεις συστημάτων υγείας
Ιατρική
Μοντέλα διοίκησης μακροχρόνιας φροντίδας υγείας στην τοπική κοινωνία
Πιερράκος, Γιώργος Ν.
23,32
Ιατρική
Νησιά: Πρόταση για την υγεία
Μωραϊτάκη – Τσάμη, Αγγελική
19,08
Ιατρική
Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στο ελληνικό σύστημα υγείας
Σουλιώτης, Κυριάκος Ν.
16,96