Η Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους

Οικονομία
Αλήθειες και μύθοι για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Σούρλας, Γεώργιος Ι.
10,60
Κοινωνικές Επιστήμες
Αμοιβαιότητα
Τσομπάνογλου, Γεώργιος Οδ.Συλλογικό έργο
30,74
Κοινωνικές Επιστήμες
Εμβληματικές πρωτοβουλίες διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής την εποχή των Mνημονίων
Αμίτσης, Γαβριήλ Ν.
26,50
Ιστορία
Η ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 1830-2008
Δουκάκης, Κωνσταντίνος Φ.
38,16
Δίκαιο
Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο
Τσέτουρα, Άννα
23,32
Κοινωνικές Επιστήμες
Συντάξεις για νέους
Νεκτάριος, ΜιλτιάδηςΤήνιος, ΠλάτωνΣυμεωνίδης, Γιώργος
15,90
Κοινωνικές Επιστήμες
Το πλαίσιο και τα μοντέλα επικοινωνίας των Αυτο-Οργανωμένων πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης
Στάιου, Ελένη-Ρεβέκκα
19,08
Γενικά
Χρηματοοικονομικά της αειφόρου ανάπτυξης
Σεπετής, Αναστάσιος Κ.
32,86