Υγεία

Ιατρική
Health and Health Care Services in the Balkans
Κυριόπουλος, Ιωάννης Η.
11,13
Ιατρική
Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria
Συλλογικό έργο
100,70
Ιατρική
Realpolitik και αγορά υγείας
Τσόρης, Σταμάτης
6,36
Ιατρική
Αγωγή υγείας
Καραγιαννοπούλου – Κόγιου, Σοφία Γ.
26,50
Ιατρική
Ασκήσεις υπολογιστικής στατιστικής στην υγεία
Συλλογικό έργο
12,72
Ιατρική
Γυναίκα και υγεία
Συλλογικό έργο
29,68
Ιατρική
Δημογραφία, δημόσια υγεία και πολιτική υγείας
Ανδριώτη, ΔέσποιναΡουμελιώτη, Αναστασία
13,78
Ιατρική
Δημοκρατία, πολίτες και πολιτική υγείας
Συλλογικό έργο
50,88
Ιατρική
Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του
Συλλογικό έργο
Δίκαιο
Δίκαιο της υγείας
Μητροσύλη, Μαρία
33,92
Ιατρική
Διοίκηση και διαχείριση νοσοκομείου
Γούλα, Ασπασία Β.
42,40
Ιατρική
Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
Συλλογικό έργο
26,50