Δημόσια Διοίκηση

Δημόσια Διοίκηση
Από τη δημόσια γραφειοκρατία στο δημόσιο management
Μιχαλόπουλος, Νικόλαος
19,08
Δημόσια Διοίκηση
Από το πανεπιστήμιο στη δημόσια διοίκηση
Συλλογικό έργο
10,60
Δημόσια Διοίκηση
Δημόσια διοίκηση
Δημόσια Διοίκηση
Διλήμματα στην υπαλληλία
Μακρυδημήτρης, Αντώνης
4,77
Δημόσια Διοίκηση
Εισαγωγή στη δημόσια διοίκηση
Κτιστάκη, Σταυρούλα Ν.
19,08
Δημόσια Διοίκηση
Εισαγωγή στη δημόσια διοίκηση, 2η έκδοση
Κτιστάκη, Σταυρούλα Ν.
24,38
Δημόσια Διοίκηση
Εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για τη δημόσια διοίκηση
46,64
Δημόσια Διοίκηση
Έλεγχοι απόδοσης (performance audits)
Γεωργίου, Γεώργιος Α.Μπούσιος, Θωμάς Δ.
24,38
Δημόσια Διοίκηση
Ελληνική διοίκηση και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Σπανού, Καλλιόπη
13,78
Δημόσια Διοίκηση
Ζητήματα αναδιοργάνωσης της γραφειοκρατίας
Λαμπροπούλου, Μαντώ
13,78
Δημόσια Διοίκηση
Η δημόσια διοίκηση στην εποχή των αποτελεσμάτων
Μιχαλόπουλος, Νικόλαος
24,38
Δημόσια Διοίκηση
Η διάσταση πραγματικού και αναμενόμενου στις συμπεριφορές και στάσεις των δημοσίων υπαλλήλων
Πρεβεζάνου, Κωνσταντίνα Χ.
13,78